Vyhľadáva

Sociálne poľnohospodárstvo, všetky užitočné informácie

Sociálne poľnohospodárstvo, všetky užitočné informácie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sociálne poľnohospodárstvo, čo to je, Príklady z Talianska, verejné financovanie, definícia, projekty, nariadenia a mnoho ďalších informácií.

S 'sociálne poľnohospodárstvo, odvetvové spoločnosti otvárajú dvere znevýhodneným ľuďom, starším osobám a maloletým. V posledných rokoch sme v poľnohospodárskej oblasti svedkami veľkého množstva iniciatív zameraných nasociálna: nie je núdza o mestské záhrady, spoločné priestory a v neposlednom rade o:sociálne poľnohospodárstvo.

Kto je na love pre jednéhoprávne predpisy v oblasti sociálneho poľnohospodárstva, musíte vedieť, že neexistuje ani jeden národný, takže sa budeme musieť riadiť pokynmi vypracovanými niektorými regiónmi, ale poďme ďalej krok za krokom, poďme okamžite čo je sociálne poľnohospodárstvo.

Sociálne poľnohospodárstvo, čo to je

Namiesto toho, aby odkazoval na klasikudefiníciaz učebnice vysvetľujemesociálne poľnohospodárstvoz praktického hľadiska.

Ľsociálne poľnohospodárstvoje to postup, ktorý začleňuje znevýhodnených ľudí alebo ľudí patriacich k konkrétnym sociálnym skupinám do poľnohospodárskych činností.

Spomedzi rizikových sociálnych skupín poukazujeme na starších ľudí, znevýhodnené mladistvé, imigrantov, hendikepovaných ... V širšom zmysle existuje tendencia začleniť sa dosociálne poľnohospodárstvoDokonca ajvzdelávacie farmy, sociálne farmya tzv.agrinidy.

Konkrétnejšie povedanésociálne poľnohospodárstvoodkazuje na tie iniciatívy zamerané na zapojenie subjektov sociálne na okraji spoločnosti alebo vylúčených z trhu práce: bezdomovci, individuálne znevýhodnenia a ďalší ľudia, ktorí vyžadujú aktívnu integračnú politiku sociálno-pracovný.

Kto môže použiť princípysociálne poľnohospodárstvo?

Nie všetky farmy môžu zaručiť prijatie a aktívne zapojenie zraniteľných alebo sociálne vylúčených ľudí. Pred zameraním na typické činnostisociálne poľnohospodárstvoje potrebné analyzovať skutočné podmienky farmy a ľudí, ktorých má v úmysle zapojiť.

Má výrobná cesta spoločnosti dobrú dostupnosť? Sú aktivity spoločnosti dostatočne diverzifikované? Aké sú úlohy, ktorým sa treba venovaťsociálne poľnohospodárstvo?

  • Vzdelávacia farma
  • Statok
  • Starostlivosť o náučnú záhradu
  • Starostlivosť o polia
  • Firemný predaj výrobkov
  • Vzťah k verejnosti

Spoločnosti, ktoré môžu využívať princípysociálne poľnohospodárstvomusia mať veľké množstvo manuálnych úloh, vysoký stupeň bezpečnosti a použiteľnosti vnútorných miest (sklady, skleníky, interné laboratóriá ...).

Dôvody, ktoré vedú spoločnosť k realizácii plánovpoľnohospodársky sociálnynemusia byť výhradnepeňažnéale pozri sa dlhodobo.

Príjmy zo sociálneho poľnohospodárstva

Byťpríjemktoré sú odvodené od služieb ponúkaných ľuďom, môžu byť hlavnými „užívateľmi“ inštitúcie (psychosociálne centrá, centrá pre seniorov, centrá pre zdravotne postihnuté osoby, rehabilitačné centrá pre nové závislosti ...), samosprávy, farnosti, nemocnice a ďalšie komunity s ktorými bude treba uzavrieť dohodu.

Na oslovenie ďalších používateľov, farma, ktorá má v úmysle vstúpiť na cestusociálne poľnohospodárstvolepšie sa pripojiť k miestnej sieti (konzorcium, združenie, kluby ...). Farmy musia najskôr kontaktovať úrad sociálnych služieb v obci bydliska (alebo v susedných) a dať o sebe vedieť okresom sociálnej starostlivosti v tejto oblasti (o čo ide, môžete prejsť na webovú stránku ASL vo vašej oblasti). Týmto spôsobom oznamujete zainteresovaným stranám možnosť uzavrieť dohodu.

Podobne môžete kontaktovať psychiatrické liečebne, združenia rodinných príslušníkov postihnutých atď.

Ak chcete dosiahnuť značný príjem, ponúkané službysociálne poľnohospodárstvomali by byť spojené s agroturistickými službami, ako sú stravovacie služby, ubytovanie alebo formy priameho predaja čerstvých alebo spracovaných výrobkov.

Sociálne poľnohospodárstvo, financovanie

Pobočka Bratislava poskytuje verejné financovaniesociálne poľnohospodárstvoV starých programoch rozvoja vidieka v európskom pláne na roky 2007 - 2013 sa predpokladala podpora na aktiváciu služiebsociálne poľnohospodárstvo. Nielen iProgramy rozvoja vidieka, dobrý referenčný bod možno nájsť prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, ktorý podáva ruku tým, ktorí sa chcú zamerať na sociálnu integráciu prostredníctvom inovatívnych poľnohospodárskych prístupov.

V súčasnej dobe, kto je na lovefinancovanie sociálneho poľnohospodárstvabude musieť odkazovať na Európsky sociálny fond, najmä na nový program rozvoja vidieka na roky 2014 - 2020, ktorý výslovne odkazuje na témusociálne poľnohospodárstvo.

Ďalším nástrojomfinancovanieveľmi dôležité presociálne poľnohospodárstvoaCrowdfunding. Je to cestafinančná zbierkaktorá využíva web na podporu projektov so silným spoločenským záväzkom.

Na získanie finančnej podpory od verejných alebo súkromných poskytovateľov pôžičiek bude potrebné predložiť tvorivú a podpornú myšlienku schopnú vzbudiť záujem verejnosti, ktorá bude musieť od začiatku poznať rozpočet potrebný na dokončenie projektu.

Fundraising bude musieť byť v súlade s rezolúciou 18592 Národnej komisie pre spoločnosti a burzu.

Sociálne poľnohospodárstvo, legislatíva a právo

Ako už bolo uvedené, neexistujú žiadne národné právne predpisy, ale je možné odkazovať na regionálne predpisy. Tamzákonodkaz na rámec činnosti asociálna farmaalebo ponúkané službysociálne poľnohospodárstvoide o článok 3 legislatívneho dekrétu 228/2001, pretože sa týka činnosti súvisiacej s poľnohospodárstvom.

Pre praktické príklady implementácieprojekty sociálneho poľnohospodárstvaOdkazujem vás na stránku:sociálne poľnohospodárstvo, príklady.


Ak sa vám tento článok páčil, môžete ma sledovať na Twitteri, pridať si ma na Facebook alebo medzi kruhy G +, spôsoby sociálna sú nekonečné! :)

Tiež by vás mohlo zaujímať

Ako otvoriť farmu


Video: Barbarossa 2009 الفيلم الحربي التاريخي بارباروسا مترجم (Jún 2022).